Logo společnosti Vyjadřovací portál
   Žádost o vyjádření
 
Úvodní stránka
 
Identifikační údaje
 
Důvod žádosti
 
Zájmové území
 
Ověření uživatele a forma doručení
 
Rekapitulace a odeslání

Informace pro vyjádření


Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu společnosti Frýdlantská vodárenská splečnost, a.s. (dále jen FVS), který Vám umožní zadávání žádostí pro vyjádření k existenci sítí, k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení a ostatních investičních záměrů.

Stanovisko k existenci sítí Vám bude zasíláno elektronickou formou a stanoviska k ostatním záměrům Vám budou odesílána písemně. Generovaná poloha sítí je orientační a tuto informaci nelze použít pro žádný stupeň schválení dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vododovodech a kanalizaích pro veřejnou potřebu a o změně něktrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „i“. Trasy vedení sítí v mapových podkladech ve správě FVS, jsou pouze informativní. K upřesnění polohy je nutno kontaktovat pracovníka, který je ve vyjádření uveden a na základě objednávky na místě sítě vytyčí. Podporované prohlížeče: Internet Explorer (9 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox.

Vytvořit žádost